YCSM-1
YCSM-2
YCSM-3

hakdaus

2005-nji ýylda döredilen Linyi Yicai Digital Machinery Co. Ltd. Bu ugurda iň ýokary derejeli zawod bolmaga mümkinçilik berýän terminal bazarynda maşyn öndürijiligini we hyzmat ukybyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

Koprak oka
2008
 • Established

  Döredildi

  2005-nji ýylda döredilen Linyi Wanna Deyin Digital Products Co., Ltd.

 • Engineers

  Inersenerler

  YDM-de 10-dan gowrak tejribeli inersener bar.

 • Service

  Hyzmat

  YDM, uv çap ediş enjamymyzda 12 AY Kepillik hödürleýär.

 • Brand

  Marka

  WANNA DEYIN- dünýäden söwda işinde ýöriteleşen bir kompaniýanyň adyny göterýän marka

Çözgütler
Has köp çap etmek mümkinçiligi aýna, agaç, kafel, deri, akril, PVC, metal, kanwas, ect
KÖPRÄK OKA

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • 03

  YDM printeriniň sanly çap ädimleri haýsylar

  Noýabr-05-2021

  YDM printeriňiz bar bolsa, YDM printerini çalt sanly çap etmek üçin nädip ulanmalydygyny size aýdyp bereýin.1-nji ädim, Müşderiňiziň talaplaryna we görkezmelerine esaslanyp, ýörite dizaýn döredýän hudo .nikleriňize rugsat beriň.Naharlaryňyza düşünmek üçin jikme-jik diskussiýa ýa-da ýygnak bolup biler ...

 • 02

  Stiker çap etmek maýa goýumlaryndan peýdalary

  Noýabr-05-2021

  Etiketkany çap etmek köne mekdep marketing usulydyr.Onda näme üçin henizem oňa maýa goýmaly?Marketing, marketing, marketing!Her bir işde aýakda galmak üçin marketingiň dogry dozasy gerek.Marketing usullary on bir esse bolsa-da, çap edilen stikerler ...

 • 1

  “Epson” çap kellesi, syýa näsazlyklaryny düzetmek we arassalamak üçin goýmaýar

  Noýabr-05-2021

  1. Syýa goýmaýar Näsazlyklary düzetmek üçin ädimler aşakdaky ýaly: ⑴.Syýa kartrijinde syýa ýetmezçiligini barlaň we syýa kartrijiniň gapagyny gysmaň.Syýa turbasynyň gysgyjynyň açykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Syýa haltalarynyň dogry gurlandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Wh ...

Koprak oka