wp2502948-printer-wallpapers

Metal çap etmek

Metal Printing (12)

Akril köpük tagtasy, winil list we beýleki tekiz materiallar ýaly metallar mahabat pudagynyň möhüm bölegidir

Esasan köçe belgileri, maşyn belligi we beýlekiler hökmünde ulanylýar, giň isleg öndürijilerden häzirki wagtda çalt çap etmek tehnologiýasyny tapmagy talap edýär, bagtyna UV çap etmek tehnologiýasy has arzan bahadan amala aşyrylýar, UV tekiz printer adaty logotipi, sözleri we başgalary çap edip biler göni metal.

Metal sowgatlarda we enjamlarda UV çap etmek, göni demir ýüzünde guratmak we winil gaplamak üçin UV tekiz tehnologiýasyny ulanmak gaty aňsat.
YDM UV printeri kiçi göwrümli özleşdirme, şeýle hem uly formatdaky ýörite grafika önümçiligi, ajaýyp tekstura we nagyşly effektler we metal çüýşelere we silindr görnüşli metal zatlara gönüden-göni çap etmek üçin goşmaça funksiýa goşundysy bar.

Metalda gönüden-göni çap etmek üçin UV çap etmek tehnologiýasy, titanium, platina, kümüş, mis we altyn zatlary şahsylaşdyrmagyň elýeterli we aňsat aňsat usulydyr.Müşderiler sowgat önümlerine surat we logotip markalaryny çap edip bilerler ýa-da metal enjamlara ştrih-kod maglumatlary goşup bilerler, dürli zerurlyklaryňyza bagly.

UV Printer tarapyndan metalda çap etmek, çaphana pudagynda iň köp ulanylýan usullaryň biridir.Çap etmegiň bu usuly, esasan, metallary öz içine alýan dürli materiallarda çap etmek üçin UV çyrasynyň ultramelewşe şöhlelerini ulanmak arkaly amala aşyrylýar.Bu usuly ulanmagyň artykmaçlyklary, arzan bahadan, daşky gurşawa arassa we ygtybarly bolmagydyr.Çap etmegiň bu görnüşini, YDM UV printeri bolan ulanyjy aňsatlyk bilen amala aşyryp biler.