wp2502948-printer-wallpapers

YDM hakda

YDM hakda

2005-nji ýylda döredilen Linyi Wanna Deyin Digital Products Co. Ltd. Bu ugurda iň ýokary derejeli zawod bolmaga mümkinçilik berýän terminal bazaryndaky maşyn öndürijiligini we hyzmat ukybyny ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

Sub markalar

WANNA DEYIN- daşary ýurtly müşderiler üçin has gowy hyzmat bermek üçin, YDM, FOCUS sub markalaryny döretdik we eýýäm ABŞ, Fransiýa, RUSSIYA, INDIA ... we ş.m. eksport edilip, dünýäden söwda işinde ýöriteleşen bir kompaniýanyň ady markasydyr. abraýy 80-den gowrak ýurt.

2008

Döredildi

2005-nji ýylda döredilen Linyi Wanna Deyin Digital Products Co., Ltd.

Inersenerler

YDM-de 10-dan gowrak tejribeli inersener bar, senagat derejeli UV tekiz printerine we printeri rulon etmek üçin uly formatdaky UV rulonyna üns beriň

Maýa goýum

YDM täze çap çözgütlerini öwrenmek üçin her ýyl 100000 dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär.

2013

Inerener we hyzmat

YDM-de 10-dan gowrak tejribeli inersener bar, dürli ýurtlaryň müşderileriniň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin senagat derejeli UV tekiz printerine we uly formatda UV rulonyna üns beriň.Müşderilerimiziň çap işini ösdürmek üçin üpjün edijini dolandyrmak we hyzmat ulgamy boýunça kompaniýanyň 16-dan gowrak tejribesi bar.

Görüş

YDM wezipesi “Has köp çap etmek mümkinçiligini öwrenmek”, Çap ediş çözgütlerimiz, işiňiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin giňelýär.
Öňümizdäki 10 ýylda dünýä bazary UV çaphana enjamlaryna, esasanam adaty pudaklara we ösýän sebitlere uly isleg bildirýär.Şonuň üçin YDM täze çap çözgütlerini öwrenmek üçin her ýyl 100000 dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär.Her bir müşderi iň oňat çap etmek tejribesinden peýdalanar we enjamymyzdan iň uly peýda görer diýip umyt edýäris.
YDM UV çap ediş enjamlarynyň iň ygtybarly hyzmatdaşydyr!